חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

30.10.2008
נקנסה חברה ששדרה מחאה נגד נשיא מצרים חוסני מובארק

בית משפט במצרים קנס את המנהל חברה לשירותי שידור על פעילות ללא רישיון לאחר שהחברה שידרה צילומים מהפגנה בה נראו מפגינים דורכים על תמונתו של נשיא מצרים חוסני מובארק.

בית המשפט פסק שנאדר גוהר, המנהל את חברת Cairo News Company ישלם קנס בסך 150,000 לירות מצריות - כ 27,000 דולרים ארה"ב - על אחזקת צידו שידור לוויני והפעלת רשת מבלי להחזיק ברשיון מתאים.

התמונות מההפגנה של פועלים שצולמו על ידי חברת Cairo News Company שודרו בערוצי טלוויזיה פאן-ערביים, ביניהם אלחג'זירה.

30.10.2008
Egypt fines broadcaster that aired Mubarak protest


An Egyptian court fined the head of a broadcasting company on Sunday for operating without a licence, judicial sources said, after the firm aired shots of protesters stamping on a picture of the country's president.

The court ordered Nader Gowher, chairman of Cairo News Company, to pay 150,000 Egyptian pounds ($27,000) for possessing satellite communications equipment and operating a network without a licence.


Images from an anti-government labour protest taken by Cairo News Company had been aired on stations including pan-Arab satellite channel Al Jazeera.

© 2008