חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

25.12.2008
TVE Internacional עובר לתדר חדש ב HotBird

החל ב 1 בינואר 2009 ערוץ הטלוויזה הספרדי הבינלאומי TVE International המשדר באמצעות Hot Bird 8 יעבור לתדר חדש והוא 11,727V.

מעתה ועד ל 7 יבוצע השידור בשני התדרים -בו זמנית. .25.12.2008
TVE Internacional New Frequency on HotBird

As from January 1 2009, the parameters of current emissions of TVE International via satellite Eutelsat's Hot Bird 8 will change and new frequency will be 11,727V. Until January 7 the channel will be available on both the old and the new frequency.

© 2008