חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

25.12.2008
Astra 1M נע לעמדתו הקבועה

הסתיימה סדרת הבדיקות של לווין התקשורת Astra 1M של חברת הלווינים האירופית SES Astra ב 33.5 מעלות מזרח. הלווין , ששוגר ב 5 בנובמבר מקזחסטאן באמצעות טיל Proton-M נע כעת לעבר עמדתו הקבועה המתוכננת ב 19.2 מעלות מזרח, שם הוא אמור להחליף את הלווין Astra 1G שיועבר בהמשך לעמדה חדשה ב 23.5 מעלות מזרח.

מפות הכיסוי החדשות של הלווינים האירופיים של החברה מצביעות על הפרדה בולטת בין מערב אירופה המכוסה באמצעות הלווינים ב 19.2 מעלות מזרח) לבין לווינים המיועדים לכסות את מרכז ומזרח אירופה ב 23.5 מעלות מזרח.


25.12.2008
Astra 1M Moving To Its Designated Position

Astra 1M, SES Astra's newest satellite launched on November 5th from Baikonour by a Proton-M rocket has ended its testing phase at 33.5 degrees east. The satellite has started its journey toward its designated permanent location at 19.2 degrees east, where it will replace the Astra 1G satellite which will then be relocated to 23.5 degrees east.

SES new coverage maps show a distinction between the coverage areas of the 19.2 degrees east and the 23.5 degrees satellites.

כיסוי הלווינים ב 19.2 מעלות מזרחכיסוי הלווינים ב 23.5 מעלות מזרח

© 2008