חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

27.11.2008
ניסוי מוצלח למנוע טיל Falcon 9 של SpaceX

ב 22 בנובמבר ביצעה חברת Space Exploration Technologies Corp - SpaceX ניסוי באורך מלא של בעירת מנוע השלב הראשון של טיל ה Falcon 9 פרי פיתוחה באתר הניסויים מקגרגור שבטקסס.

למטרות שלב הבעירה הסטטי נותר השלב הראשון כשהוא מחובר בצורה מאובטחת למעמד בדיקה מסיבי שם בער המנוע במשך 178 שניות תוך ביצוע הדמיה של נסיקה של הטיל מפני הקרקע .כל תשעת מנועי הטיל פעלו במשך 160 שניות ואז שני מנועים כובו על מנת להגביל את ההאצה ושבעת המנועים הנותרים המשיכו לבעור במשך 18 שניות נוספות, כפי שאמו רלקרות בעת שיגור רגיל של הטיל . הבדיקה אשרה את המבנה התשע-מנועי של הטיל שבוצע על ידי מהנדסי חברת של אנשי SpaceX , וכן את היכולת לכבות מנועים מבלי להשפיע על התפקוד של יתר המנועים .

27.11.2008
Successful Firing of SpaceX' Falcon 9 Rocket


Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) successfully conducted a full mission-length firing of its Falcon 9 launch vehicle's first stage at its McGregor Test Facility in Texas, on November 22.

For the static test firing, the first stage remains firmly secured to the massive vertical test stand, where it fired for 178 seconds simulating the climb of the giant rocket from the surface of the Earth . The test consumed over half a million pounds of propellant. All nine engines fired for 160 seconds, then two engines were shut down to limit the acceleration and the remaining seven engines continued firing for 18 more seconds, as would occur in a typical climb to orbit. The test firing validated the design of SpaceX's use of nine engines on the first stage, as well as the ability to shut down engines without affecting the functioning of the remaining engines.

© 2008