חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

27.11.2008
Avanti תספק אינטרנט לוויני מהיר לתושבי צפון אירלנד הכפרית

חברת הלווינים הבריטית החדשה Avanti Communications תספק אינטרנט מהיר לוויני לתושבי האוכלוסיה הכפרית המרוחקת בצפון אירלנד. החוזה, שהוענק לחברה על ידי המשרד לסחר והשקעות הוא בשווי 1.1 מליון יש"ט והוא כולל את עלות הקמת התשתיות וניהולן
פרטים נוספים על חברת Avanti ולוויניה ) המתוכננים) ראו בסקירה הבאה

27.11.2008
Avanti To Provide Satellite Broadband To Rural N. Ireland


Satellite operator Avanti Communications Group Plc will supply broadband services in Northern Ireland to the remote rural area of Northern Ireland . The contract , granted by the Department of Enterprise Trade and Investment has a value of 1.1 million pounds and will covers the costs of installing and managing network infrastructure.

© 2008