חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

25.12.2008
תוכנית מימון חדשה לחבילת Premiere

חבילת הלוויןה גרמנית Premiere הגיעה להסכמה עם כמה בנקים וחברת News Corp, מחזיקת המניות העיקרית שלה להסדר כספי חדש . החבילה תזכה להזרמת הון חדש בשני שלבים בשווי כולל 450 מליון יורו . ההון החדש ישמש את החבילה לרכישת תכנים חדשים, טכנולוגיות חדשות, שיפור בשירות הלקוחות והגלת היצע הערוצים בהפרדה גבוהה.


25.12.2008
Premiere New Financing Agreement

Premiere has agreed with its banks and the major shareholder News Corp. to a financing agreement through a new capital injection in two steps of 450 million euros . Premiere plans to use the new money for a substantial investment in Progamming, technologies, customer-service. and to increase its HDTV offer.

© 2008