חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

23.12.2008
סוף עידן השידורים האנלוגיים של ערוצים מפולין בלווין

לפני ימים אחדים נפסק השדור האנלוגי של ערוץ הטלוויזיה הפולני TVN שהופץ באמצעות Hot Bird 7A ב 13 מעלות מזרח בתדר 11,506V . זה היה ערוץ הטלוויזיה הפולני האחרון ששדר בלווין באופן אנלוגי. כל הערוצים האחרים מפולין משדרים מזה זמן רב באופן דיגיטלי בלווינים . במקום השידור האנלוגי של TVN משורת כעת שקופית המסבירה לצופים כיצד ניתן להמשיך ולקלוט את שידורי הערוץ באופן דיגיטלי ובל מקרה, השידורים של הערוץ מעתה ואילך אפשריים אך ורק באצעות אחת מחבילות הלוין הפולניות ובתשלום בלבד..

הפסקת השידורים האנלוגיים של TVN גרמה לזינוק במכירות של מנויים בכל חמש חבילות הלווין למנויים בפולין - Cyfrowy Polsat, +Cyfra , n, Orange ו TNK. בימים החרוני נרשם שיר במכירות וחלק מהספקים נותרו ללא מלאי בחנויות!

בגירסה האיכותית ביותר של TVN ניתן לצפות בחבילת N המציעה את הערוץ בגירסתו בהפרדה גבוהה בשם TVN HD
MV


23.12.2008
End Of Analogue Satellite Broadcast From Poland

The analogue signal of Polish TV channel TVN , until a few days available via Hot Bird 7A at 13E degrees east on frequency 11,506V has been turned off. TVN was the last Polish satellite channel available in analogue broadcast. With this comes the end of analogue satellite broadcast from Poland. All other Polish channels broadcast digitally for a very long time. Insteadof the regular programmes, TVN is using its old frequency to inform viewers of digital reception alternatives .

The end of analogue TVN caused a boom for digital sets of five Polish platforms: Cyfrowy Polsat, Cyfra+, n, Orange and TNK. New sale records are have been set and some operators may even run out of decoders!

The best version of TVN can be found in on N package that offers the channel in its HD version - TVN HD
MV

© 2008