חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

23.11.2008
ABI Research : מכירות הממירים יגיעו לשיאן בשנת 2012

שוק הממירים הדיגיטליים צפי לצמוח בהדרגה במהלך השנים הקרובות ולהגיע לשיא של 10 מליון ממירים שצפויים להמכר בשנת 2012 , כך על פי מחקר חדש שמפרסמת חברת ABI Research. לדברי המחברים, מעבר לשנת 2012 צפויה ירידה במכירת ממירים בכל הפלטפורמות - כבלים, לווין , IPTV ושידורים קרקעיים.
עם זאת, ההכנסות ממכירת ממירים מצביעות על דפוסים שונים. לדברי רוברט קלארק, האנליסט הראשי של ABI Research , "ההכנסות ממכירת ממירים דיגיטליים בכל הפלטפורמות יירדו באופן משמעותי בין השנים 2007 2009, אבל צפויול לגדול שוב מעבר לשנת 2010 ולהשאר יציבות יחסית עד שנת 2013.
במכירות של ממירים בסיסיים ניכרת מזה זמן מה האטה במכירות ולאחרונה ישנה ירידה בקצב המכירות של ממירים המתאימים אך ורק לשידורים בהפרדה גבוהה או בממירים הכוללים מכשירי הקלטה דיגיטליים .קלארק צופה, שהחל בשנת 2009 יגדל החלק של מכשירים משולבים הכוללים אפשרות לקליטת שידורים בהפרדה גבוהה יחד עם אפשרות הקלטה , במיוחד במקטע השידורים בלווין
הירידה במכירות אחרי שנת 2012 תנבע בעיקר מהשלמת המעבר לשידורים דיגיטליים קרקעיים במרבית המדינות ברחבי העולם .

23.11.2008
ABI Research : Set-Top Box Shipments to Peak in 2012


The global market for set-top boxes will grow gradually over the next few years, then will peak at around 110 million shipments in 2012, according to a new report from ABI Research. Thereafter STB unit volumes for all platforms -- DTT (Digital Terrestrial Television), IPTV (Internet Protocol Television), DBS (Direct Broadcast Satellite), and CATV (cable) -- will begin a gradual decline
STB revenues show a different pattern. According to ABI Research principal analyst Robert Clark, "STB revenues for all platforms have declined significantly between 2007 and 2009, but will recover by 2010 and remain relatively stable through at least 2013.
Sales of basic STBs have already been falling for some time; now HD-only and PVR-only STBs are also showing the first signs of downturn. From 2009 on, Clark expects to see a greater share of combined HD/PVR sales, especially in the DBS segment
The decline in shipments after 2012 is due in part to the expected completion, in most developed countries, of the transition to all-digital television broadcasting.

© 2008