חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

23.11.2008
נפרצה הצפנת Conax של Premiere ו Kabelkiosk

לחבילת הלווין הגרמנית Premiere המשדרת באמצעות Astra 1 ב 19.2 מעלות מזרח יש עדיין בעיה של פיראטיות . זמן קצר לאחר החלפת הכרטיסים החכמים N2 מהגרסה הישנה לכרטיסים חכמים של NDS VideoGuard כעת היא ניצבת בפני חשש כבד שחלק מערוציה המוצפנים בשיטת Conax ממשיכים להיות פרוצים . חבילת ערוצים גרמנית נוספת החשופה לפירטיות היא Kabelkiosk המופצת באמצעות הלווין Atlantic Bird 2 ב 8 מעלות מערב

כאמור, לאחרונה נתגלתה פרצת אבטחה בערוצי Premiere המוצפנים בגירסת ההצפנה הישנה של Conax,בה משודרים עדיין ערוצי חבילת Premiere Family מ 19.2 מעלות מזרח . הפירטים אינם מצליחים לצפות בערוצים בהפרדה גבובהה או בערוצי Premiere Direkt מכיוון שאלה אינם מוצפנים בשיטת Conax.

גם השידורים במופצים מ Atlantic Bird 2 ב 8 מעלות מערב נגועים בפירטיות. בלווין זה מופצים ערוצים מסוימים של Premiere, כולל ערוצי הספורט המעבירים את המשחקים של ה Bundesliga. שני ערוצי אירוטי רה( Adult ו Blue Hustler), Sci-Fi גרמניה, NGC גרמניה, The History Channel, TCM ו AXN fגרמניה.

23.11.2008
Conax Ebcryption for Kabelkiosk and Premiere Cracked


The German satellite platform Premiere (Astra, 19.2 E) has a problem with piracy. Shortly after the exchange of old N2 amsrt cards N3 to the latest NDS VideoGuard cared it still faces the possibility of piracy through the Conax system . Another German package, which fell victim to hackers, is Kabelkiosk via satellite Atlantic Bird 2 (8 ° W).

A security hole has been revealed for the Premiere channels that are still encrypted in the older version of Conax and broadcast via 19.2 degrees east . Pirates do not get the channels in HD and Premiere Direkt channels as they are not encrypted in Conax.

Channels broadcast via the satellite Atlantic Bird 2 (8 ° W) are also affected, among them some Premiere channels, including channels of the Bundesliga , two erotic channels - Adult and Blue Hustler, Sci-Fi Germany, NGC Germany , The History Channel, TCM, AXN Germany.


© 2008