חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

23.11.2008
ART גם ב Eurobird 9

חבילת הלווין הערבית ART -Arab Radio & Television המפעילה את ערוצי Arabesque החלה להפעיל חבילה קטנה בת 16 ערוצים בשני תדרים בלווין Eurobird 9 ב 9 מעלות מזרח , חלק מהערוציןם מוצפנים בשיטת Viacess 2.5 ואחדים משודרים ללא הצפנה .
התדרים הם : 11727V, שהיה בעבר בשימוש חבילת הלווין הפורטוגלית TVTel ששידוריה באמצעות לווין זה נפסקו לפני כחודשיים והתדר השני הוא 12015H
הערוצים בחבילה הם: Art Prime Sports, Art Sports 1, 2, 3, 4, 5, Art Movie, Art Movie 2, LBC Europe, Art Cinema, Showtime Maghrib, Art Hekayat Zeman, Art Hekayat בעוד הערוצים Future News, Iqra ו Art Sports 6 אינם מוצפנים.

23.11.2008
ART Now Also Via Eurobird 9


ART - Arab Radio & Television Pay TV service, also known in EUrope as the Arabesque bouquet of channels has started broadcasting via Eurobird 9 satellite at 9 degrees east. The service is encrypted in Viacess 2.5 וbut some channels are available Free To Air.

The service is available on 11727V, previously taken by ( now defunct) Portuguese Pay TV service TVTel and on 12015H .

The channels in the new service are : Art Prime Sports, Art Sports 1, 2, 3, 4, 5, Art Movie, Art Movie 2, LBC Europe, Art Cinema, Showtime Maghrib, Art Hekayat Zeman, Art Hekayat וall ecrypted while Future News, Iqra and Art Sports 6 are broadcast FTA.

© 2008