חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

23.10.2008
עיכוב בשיגור ASTRA 1M

השיגור של לווין התקשורת ASTRA 1M באמצעות טיל Proton מתעכב לאחר שנתגלתה תקלה בציוד קרקע באתר השיגור . הבעיה בציוד התומך בבדיקות המבוצעות בשלב העליון Breeze M של טיל השיגור זוהו והתקלה תוקנה . מועד השיגור עודכן ונקבע ל 3 בנובמבר.
23.10.2008
ASTRA 1M Delayed

The launch of the ASTRA 1M satellite by a Proton launcher was postponed after an anomaly was discovered with ground equipment at the launch site. The problem with the equipment, which supports testing for the Breeze M upper stage, was identified and corrected.

© 2008