חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

14.12.2008
SES Americom סוגרת את שירות IP- PRIME

חברת הלווינים האמריקאית SES AMERICOM תפסיק לספק שירות ה IPTV IP-PRIME בצפון אמריקה ב 31 ביולי 2009. הפסקת השירות נוסעת מהאימוץ האיטי של שירותי IPTV מצד חברות תקשורת קטנות ובינוניות מהתחזיות הקשה שצפויה לשוק זה .
שירות IP-PRIME ימשיך לפעול כרגיל עד ה 31 ביולי 2009. חברות התקשורת המשתמשות בו כיום יוכלו להיערך מבעוד מועד להעברת שירותיהן לחברות אחרות .


14.12.2008
SES Americom To Close IP- PRIME Service

SES AMERICOM, will cease providing its IPTV service in North America – IP-PRIME – by July 31, 2009.  The termination of the service is motivated by the slow adoption of IPTV by small and medium size telecom operators as well as by the difficult market outlook for this kind of service.
The IP-PRIME service will continue to operate until July 31, 2009.  This will offer telecom operators an opportunity to orderly transfer their services .

© 2008