חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

16.11.2008
גרמניה בטלה רשיונות של שני ערוצים תורכיים

גרמניה ביטלה את רישיונות השידור של שני ערוצים בשפה התורכית ששידרו מתחומה שמונה חודשים לאחר שמנהלי הערוצים האיסלמים נשלחו לכלא באשמת מעילה. הערוצים - Kanal 7 INT ו TVT - היו מקושרים לאנשים לקרן הצדקה דניז פנרי שאוספת תרומות לעניים ממוסלמים אדוקים המתגורריםב רחבי אירופה . למעלה מ 20,000 אנשים תרמו כ 41 מליון יורו לדניז פנרי , אבל 16 מליון מתוכם נעלמו לכיסי הנאשמים , על פי קביעית בית משפט בפרנקפורט בחדוש ספטמבר שעבר .

בעקבות גזר הדין החליט ZAK, הגוף הציבורי האחראי על מתן רשיונות שידור לערוצי טלוויזיה מסחריים בגרמניה לבטל את רשיונות השידור של שני הערוצים שהונפקו בחודש מרץ 2007 מהסיבה שהם כבר אינם משדרים מאולפנים הנמצאים בגרמניה . עם זאת, אין מניעה שהערוצים ימישכו לשדר באמצעות כבלים בגרמניה בתנאי שלערוצים יש רשיון שידור בתוקף שהונפק במדינה אחרת . סיבה נוספת לשלילת רשיון השידור של הערוצים היתה כליאתם של המנהלים שהורשעו בדין .

16.11.2008
Germany delicenses two Turkish channels

Germany cancelled the licences of two Turkish-language Islamic television stations Thursday, eight weeks after senior executives were sent to jail for embezzlement. The stations, Kanal 7 INT and TVT, were linked to the Deniz Feneri charity, which collected alms for the poor from devout Muslims living in western Europe. More than 20,000 donors contributed 41 million euros (52 million dollars) to Deniz Feneri, but 16 million euros of that vanished into two defendants' pockets, the Frankfurt court said in September. Germany's national broadcast licensing commission ZAK said Thursday it was withdrawing licenses issued in March 2007 to the stations because their programmes were no longer coming from studios in Germany. The licence loss would not necessarily stop their broadcasts via German cable networks, but future broadcasts would only be legal if the stations had broadcasting licences issued by another country. The jailing of the company's principals was an additional reason for the cancellation.

© 2008