חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

16.11.2008
Cyfrowy Polsat לא מודאגים מהמיתון

בחבילת הלווין הפולנית Cyfrowy Polsat לא מודאגים מההאטה הגכלכלית ומאמינים, שהמיתון עשוי לפעול לטובת החברה לה יש כיום 2.4 מנויים. נתון זה עשוי לגדול עוד יותר ולהגיע ל 2.7 מליון עד סוף השנה הנוכחית 2008. לדברי מנכ"ל החברה דומיניק ליביצקי "בתקופה של 12 בחדושים החרונים גדל מספר המנויים בחבילה ב 42%".

החברה לא רק הגדילה באופן משמעותי את מספר המנויים אלא גם את ה ARPU ( הכנסה השנתית מיחידת מנוי ) אילו פיטוטר גז'יבובסקי מ DI BRE Bank אומר : "אני צופה ששנת 2009 תהיה חלש המונחים של צמיחה במספר המנויים בהשוואה לשנת 2008, בדומה לכך שהשנה הנוכחית היתה הרבה יותר חלשה בהשוואה לשנת 2007. למרות קצב הגידול הנמוך השוק ממשי להתפתח". לדעתו, יש עדיין כ 1.7-1.8 מליון בתי אב בפולין שניתן לענין אותם בחיבור לאחת מחבילות הטלוויזיה בתשלום הפועלות שם כיום .

16.11.2008
Cyfrowy Polsat Not Worried Over Recession


Polish satellite pay TV provider Cyfrowy Polsat does not fear an economic slowdown and even believes that a recession might be favorable for the firm already has 2.4 million subscribers, but the figure could grow to over 2.7 million by the end of 2008. "Within the last 12 months we boosted the number of clients by 42 percent," said company CEO Dominik Libicki.

The firm not only increased the number of clients, but also its ARPU . "I anticipate that 2009 will be poorer in terms of the growth in the number of subscribers than 2008, similarly to this year being much poorer than 2007. Despite lower growth dynamics, the market will continue developing," said Piotr Grzybowski of DI BRE Bank. he thinks, there are still 1.7-1.8 million households which can be attracted by the digital platforms.

© 2008