חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

16.11.2008
Ciel II הגיע לבייקונור

לווין התקשורת Ciel II של חברתה לווינים Ciel Satellite Group הגיע למרכז השיגורים בייקונור שבקזחסטאן ויעבור כעת סדדרה של התאמות ובדיקות לקראת שיגורו המתוכנן להתקיים ב 10 בדצמבר . חברת Thales Alenia Space בנתה את הלווין שישוגר במאצעות חברת ILS- International Launch Services ויוצב ב 129 מעלות מערב .

הלווין מבוסס על פלטפורמה Spacebus 4000 C4 של חברת Thales Alenia Space Spacebus ומשקלו בעתה שיגור יעמוד על 5,592 kg ק"ג. בלווין 32 משיבים ב Ku-bandהכוללים אלומות אזוריות ואלומות נקודתיות . תוחת החיים המתוכננת של הלווין היא 15 שנה.

Ciel II הוא לווין התקשורתהשייש שמשפחת חברות הלווין SES מזמינה מחברת Thales Alenia Space,. חמשת הלווינים הקודמים - AMC-5, AMC-9, AMC-12, AMC-23 ו AMC-21 - הוזמנו על ידי חברת AMERICOM . זה יהיה השיגור הששה עשר (!) של לווין מתוצרת חברת Thales Alenia Space- מתחילת השנה .

16.11.2008
Ciel II Delivered To Baikonour


The Ciel II satellite, of the Ciel Satellite Group, has been delivered to the Baïkonour Cosmodrome in Kazakhstan and is ready to start its launch campaign for a Proton launch scheduled for the evening of December 10. Thales Alenia Space is the prime contractor of the spacecraft which will be launched by International Launch Services (ILS) and positioned at 129 degrees West .

Based on Thales Alenia Space Spacebus 4000 C4, Ciel-2 has a launch mass of 5,592 kg and is fitted with 32 Ku-band frequencies, configured into regional and spot beams . The planned life expectancy of the satellite is 15 years.

Ciel II is the 6th satellite ordered by the extended SES family of companies from Thales Alenia Space, five are currently operating in the AMERICOM fleet - AMC-5, AMC-9, AMC-12, AMC-23 and AMC-21. It will be the 16th launch for Thales Alenia Space-built spacecraft since the beginning of the year.

© 2008