חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

16.10.2008
6,500 ערוצי טלוויזיה באירופה

ה European Audiovisual Observatory הודיעה על פרסום הנתונים האחרונים בשוקי הטלוויזיה ברחבי הקהילה אירופית. ה Observatory מעריכים שכיום פועלים ברחבי הקהילה כ 6,500 ערוצי טלוויזיה. על פי הנתונים שנאספו ב MAVISE , מסד הנתונים של האירגון, מתוך אלה פעילים כיום 5068 ערוצים. הסקר האחרון של ה Observatory העוסק בערוצי טלוויזיה מקומיים נמצא כעת בעיצומו :על פי ההערכות, כ 1,500 ערוצי טלוויזיה מקומיים קטנים פעילים כיום ברחבי הקהילה האירופית ואלה יצורפו בהדרגה למסד הנוכחי .מתוך 5068 הערוצים שזוהו כפעילים ברשימות , 4663 פועלים באחת מ 27 המדינות החברות או בשתי המועמדות (קרואטיה ותורכיה )ו 405 באים ממדינות צד שלישי.
מתוך 4663 הערוצים האירופיים שכבר נמצאים במסד הנתונים MAVISE , אלה כוללים :
- 381 ערוצים קרקעיים כלל-ארציים (עם רשיון אנלוגי ו/או דיגיטלי )
- 2473 ערוצים נגישים באמצעות חבילות כבלים, לווין או , IPTV ( מתוכם 656 פועלים במדינה אחת אך מופצים במדינות נוספות ),
- 1809 ערוצים אזוריים ומקומיים (כולל חלונות שידור מקומיים)

ניתוח הנתונים שנעשה על ידי ה Observatory המחלק את הערוצים (פרט למקומיים ) לפי מדינות מראה, שבריטניה מובילה באופן בולט את הרשימה עם 883 ערוצים, אחריה גרמניה עם 300 , איטליה עם 284 , צרפת עם 252 וספרד עם 199 ערוצים . העמדה הבולטת של בריטניה ניתנת להסבר לא רק בשל המספר הגדול של ערוצים נושאיים אלא גם בשל העובדה שערוצים רבים הרשומים ופועלים במדינה זו מפיצים למעשה את שידוריהם ברחבי הקהילה האירופית .

נתוח סטטיסטי של הערוצים לפי סוגה מצביע על עליונות הערוצים הכלליים - 376 ערוצים כאלה פועלים כיום ברחבי הקהילה. כמו כן פועלים 333 channels ערוצי סרטים, 324 ערוצי ספורט, 269 ו 238 ערוצי מוסיקה . כמו כן פועלים 201 ערוצי חדשות וכלכלה, 189 ערוצי ילדים, 135 ערוצי תעודה, 110 ערוצי lifestyle , 103 ערוצי קניות ,  69 ערוצי תרבות וחינוך ו 26 ערוצי נסיעות ותיירות

 
16.10.2008
6,500TV Channels In Europe


The European Audiovisual Observatory announced its latest figures on the European TV markets in 29 countries. The Observatory estimates that around 6500 channels are currently available to EU audiences. The database MAVISE currently identifies 5068 active channels. The Observatory's survey of  local television channels is still ongoing: a further estimated 1,500 small local channels are active in European markets and will be progressively added to the database. Of the 5068 channels identified in MAVISE, 4663 channels are established in one of the 27 EU countries or in the two candidate countries (Croatia and Turkey), and 405 originate from third countries.
Of the 4663 European channels already in the MAVISE database, this includes :
- 381 nationwide terrestrial channels (with an analogue and/or digital national licence),
- 2473 nationwide channels accessible through cable, satellite or IPTV (656 of those channels are established in one country and target one or more other countries),
- 1809 regional and local channels (including windows)

The Observatory's analysis of the breakdown of channels (local channels excluded) according to country of establishment shows that the UK is by far the country with the highest number of channels : 883 compared with 300 in Germany, 284 in Italy, 252 in France and 199 in Spain. The UK's leading position can be explained not only by the large number of thematic channels intended for the national market but also by the considerable number of channels established in the UK and targeting other European countries.

A statistical analysis of the range of channels available by genre. Among the channels available in Europe in 2008, generalist channels offering a mixture of different programme genres still represent the largest category: 376 channels of this kind are available.

>Film channels represent the largest genre of thematic TV channels (333 channels), followed by sports channels (324 channels), entertainment channels (269 channels), and music channels (238 channels). There are also 201 news and business channels, 189 children's channels, 135 documentary channels, 110 lifestyle channels, 103 home-shopping channels,  69 cultural/educational channels, and 26 travel channels on the market

© 2008