חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

16.10.2008
VOOM ו Infinite Frameworks ישיקעו בהפקת תכנים בהפרדה גבוהה

חברת Voom HD Holdings המפיקה ומפעילה שורה של ערוצי טלוויזיה בהפרדה גבוהה ו Infinite Frameworks, המובילה בתחומה בסינגפור בתחום ההפקות מדיה חברו יחד למיזם חדש בשווי 20 מליון דולר במסגרתו יופקו כ 200 שעות שידור בהפרדהג בוהה בחמש השנים הקרובות.

הפרוייקטים הראשונים של המיזם החדש יהיו שתי סדרות חדשות בנות 13 פרקים כל אחד שייקראו "The Grid" ו "Pop Science".
סדרת ההפקות החדשה של Voom במיזם החדש בסינגפור באה בד בבד עם התרחבות שירותי שידור בהפרדהתגבוהה במדינות שונות ב אסיה מעבר למספר מצומצם של ערוצים , כפי שהיה עד כה..
16.10.2008
VOOM and Infinite Frameworks To Invest In HD Content Production

Voom HD Holdings has teamed with Singapore's leading media company, Infinite Frameworks, in a $20 million venture to co-produce and distribute at least 200 hours of high-definition content over the next five years.

The first projects in the Voom deal are two 13-hour factual series, "The Grid" and "Pop Science"
Voom's latest round of production out of Singapore comes as many of Asia's markets move beyond the early HD adopters into more mass market penetration, Voom GM Greg Moyer said.

© 2008