חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

16.10.2008
ONDAS Media חתמה עם הסכם עם BMW

ONDAS Media , חברת הרדיו הלוויני האירופי ( בהקמה) הודיעה על חתימת הסכם עם יצרנית המכוניות הגרמנית BMW Group לנקתנת מקלטי רדיו לוויניים במכוניותיה המשווקת באירופה . בעתיד יאפשר ההסכם לכל לקוחות BMW לקלוט את חבילת ערוצי הרדיו הלוויני של ONDAS Media'בכל רחבי אירופה . המקלטים יותקנו בכל המכוניות של החברה החל בשנת 2012 . זה הסכם שני לחברה לאחר שבתחילת השנה חתמה על הסכם דומה עם חברת Nissan וחטיבת היוקרה שלה Infiniti להתקנת מקלטי רדיו לוויניים בכל הדגמנים המשווקים באירופה.
16.10.2008
ONDAS Media Signs with MBW

ONDAS Media S.A., the Satellite Radio company for Europe, has entered into a commercial agreement with BMW Group to install satellite radio receivers in its vehicles in Europe. In the future, this will allow BMW's customers to receive the programming diversity, continuous coverage and superior sound quality of ONDAS Media's Satellite Radio throughout Europe. The deal where both parties have agreed to aim for receivers in BMW vehicles starting in 2012, follows ONDAS Media's announcement earlier this year that it is also to supply and install satellite radio receivers in Nissan and Infiniti vehicles.

© 2008