חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

13.11.2008
Hispasat 1E ישוגר בשנת 2010

לווין התקשורת הספרדי החדש Hispasat 1E ישוגר במהלך שנת 2010 . הלווין יכלול 53 משיבים ב Ku band והוא יוצב ב 30 מעלות מזרח , שם נמצאים כעת לוויני התקשורת Hispasat 1C ו Hispasat 1D. הלווין יכסה את אירופה, אפריקה ודרום אמריקה.
ה 1E מיועד להחליף את Hispasat 1C שיגיע באותה עת לסוף תוחלת חייו . ב Hispasat 1C , ששוגר בשנת 2000, יש רק 24 משיבים 2000 והוא מכסה את אירופה ודרום אמריקה.
ה Hispasat 1D, ששוגר בשנת 2002 , כולל 38 משיבים ב Ku band והוא החליף בעמדה זו את הלווינים Hispasat 1A ו Hispasat 1B.

Hispasat 1E ישוגר באמצעות טיל Ariane 5 ממרכז השיגורים בגוינה הצרפתית.

13.11.2008
Hispasat 1E To Be Launched In 2010


The new Spanisg communications satellite Hispasat 1E will be puty in orbiy during 2010. It will have 53 transponders in Ku band and will be positioned at 30 degrees east , where currecntly there are two oleder Spanish satellites, namely Hispasat 1C and Hispasat 1D. Hispasat 1E will cover Europe, Africa and South America.
The new 1E will replace the aging Hispasat 1C whcih was launched in 2000 , has a limited coverage of Europe and South AMerica and only 24 Ku-band transponders. In 2002 Hispasat launched another satellite - Hispasat 1D- that has 38 Ku-band transponders and replaced the aging Hispasat 1A i Hispasat 1B.

Hispasat 1E will be launched by an Ariane 5 rocket from French Guiana.

© 2008