חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

12.10.2008
ICO Applies מבקשת רשיון ב S-band לאירופה

ICO Global Communications הודיעה ביום חמישי שהחטיבה האירופית שלה ICO Satellite Limited הגישה בקשה למועצה האירופית בתגובה לקריאת המועצה לחברות להגיש הצעות לאספקת שירותי תקשורת ניידם מלווינים .
החברה גם נקטה בצעדים משפטיים על מנת להגן על זכויותיה הבינלאומיות המוקנות לה על ידי תקנות הרדיו הבינלאומיות של ה ITU והחלה בהליכים בבית משפט של הקהילה אירופית לביטול החלטות של הפרלמנט האירופי ושל המועצה האירופית מחודש יוני השנה . ב ICO טוענים, שהחלטת הפרלמנט האירופי אינה חוקית ולכן יש לבטלה.

ראו ידיעות נוספות מהיום על שתי חברות המבקשות רשיונות בתחום שידור זה

ראו גם סקירה על חברת ICO
12.10.2008
ICO Applies For European S-band Service

ICO Global Communications announced that its European subsidiary ICO Satellite Limited has filed an application with the European Commission (EC) in response to the Commission's call for applications for pan-European systems providing mobile satellite services.
The company is also takeing legal action to protect international rights under ITU radio regulations
and has initiated proceedings in the European Court of First Instance for the annulment of Decision No. 626/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 2008. ICO contends that Decision 626/2008/EC is illegal and therefore should be annulled.
Two additional companies have applies for S-band usage following the RU Commission appeal. See two more news items in today's update.

© 2008