חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

12.10.2008
GeoEye-1 שולח תמונות ראשונות

התמונה למטה של אוניברסיטת Kutztown שבמדינת פנסילבניה, ארה"ב היא הראשונה ששיגר לווין הצילום המסחרי GeoEye-1 החדש, שמצויד במערכות צילום בהפרדה הגבוהה ביותר הקיימת בלווינים מסחריים מסוגו ואשר מופעל בשיתוף עם חברת Google.

הלווין , במשקל 1955 ק"ג צלם את האתר ב 7 באוקטובר בשעה שעבר במסלול מהקוטב הצפוני אל הקוטב הדרומי בגובה של כ 675 ק"מ מפני כדור הארץ במהירות של כ 27,200 קמ"ש. הלווין מסוגל לספק תמונות עם הפרדה מירבית של עד 41 ס"מ.
 
12.10.2008
GeoEye-1Sends First Images from Space

The picture below, of of Kutztown University in Pennsylvania is also the first image sent from space by GeoEye-1, the world's highest-resolution commercial satellite sponsored by Google.

The 1955 Kg satellite collected the image on Oct. 7 while moving from the north pole to the south pole in a 675 km high orbit at 27,200 km/h . The spacecraft can take photos at a resolution of up to 41 centimeters.

© 2008