חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

12.10.2008
TerreStar Europe מבקשת רשיון שידור ב S-Band

TerreStar Europe Limited, חברה אירופית לאספקת שירותי תקשורת ניידת שהיא חטיבה בשליטת חברת TerreStar Corporation האמריקאית הודיעה ביום רביעי שעבר על הגשת בקשה למועצה האירופית לאספקת שירותי תקשורת ניידים ב S-band בתחום 2GHz.

TerreStar Europe מתכננת ליצור לווין פאן-אירופי משולב ומערכת קרקעית משלימה שיספקו ישומים אלחוטיים ושירותים יעילים באיכות גבוהה לאזורים עירוניים ,איזורים חקלאיים ומקומות ישוב מרוחקים ברחבי אירופה על בסיס סיטונאי

רשת האינטרנט רחב הפס האלחוטית של TerreStar מבוססת לווינים תאפשר ללקוחות לפ]עול תוך שימוש במכשירים נייידם במידות נוחות המסוגלים לקשר בין מערכות אלחוטיות קרקעיות קונבנציונליות לבין רשתות לוויניות. TerreStar מתכנננת להציע מספר רב של ישומי תקשורת ביכללות קול, נתונין ושירותי וידאו

ראו ידיעה נוספת בנושא מהיום
12.10.2008
TerreStar Europe Submits S-Band Application

TerreStar Europe, a European mobile communications provider and a majority-owned subsidiary of TerreStar Corporation announced that it has submitted an application with the European Commission for a Pan-European 2GHz S-band spectrum authorization.

TerreStar Europe plans to create a pan-European integrated satellite and complementary ground component network that is designed to provide high quality, cost-effective wireless applications and services to urban, rural and remote regions of Europe on a wholesale basis.

The TerreStar satellite-terrestrial wireless broadband network can allow customers to operate using a conventionally-sized mobile device capable of communicating over both traditional land-based wireless networks and the satellite network. TerreStar plans to provide multiple communications applications including voice, data, and video services.

See another related news item

© 2008