חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

12.10.2008
Salzburg-TV באמצעות Astra 1

ערוץ הטלוויזיה האוסטרי Salzburg-TV עומד להתחיל בשידורים גם באמצעות אחד מלוויני Astra 1 ב 19,2 מעלות מזרח . לפי שעה משודרת שקופית נסיון בזיהוי S-TV בתדר 12.663V. ערוץ Salzburg TV החל לשדר ב 17 ספטמבר 1995 והוא בבעלות מלאה של חברת Red Bull Media House שהיא חברה בת של Red Bull GmbH , היצרנית של משקאות האנרגיה המפורסמים.
12.10.2008
Salzburg-TV Soon VIa Astra 1


Salzburg-TV channel will be shortly available via one of Astra 1 satellites at 19,2 degrees east. The channel is already testing under S-TV I.D. on 12.663V . Salzburg TV satrted broadcasting terrestrially on September 17, 1995 . The channel is wholly owned by Red Bull Media House GmbH, which is a owned by Red Bull GmbH , famous for its energy drinks.

© 2008