חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

11.12.2008
Hot Bird 9 הותקן על טיל השיגור

חברת Arianespace מדווחת , שהלווין HOT BIRD 9, הראשון משני הלווינים המיועדים לשיגור האחרון לשנה זו של חברת Arianespace החל בשלבי שילבו סופיים בשעה שהותקן בתוך התא שבשלב העליון של טיל השיגור .
HOT BIRD 9 ישוגר עובר חברת Eutelsat ב 20 בדצמבר ביחד עם לווין נוסף של החברה W2M באמצעות טיל מסוג Ariane 5 ECA.

אתמול הורד הלווין והותקן בחלק העליון של תא ה SYLDA (ראו תמוננה למטה ).  .

בשלב הבא יותקן הלווין W2M בשלב הליבה המרכזי של טיל ה Ariane 5 ולאחר מכן יכוסו שני הלווינים בחופה ובכך תושלם הכנת שני הלווינים לשיגור.


11.12.2008
Hot Bird 9 Integrated Atop launch Vehicle

Arianespace reports, that The first satellite for Arianespace’s year-ending mission of 2008 began its final integration phase today, with HOT BIRD™ 9 installed atop the launch vehicle’s dual-payload dispenser .

HOT BIRD 9 is one of two spacecraft to be orbited for Europe’s Eutelsat telecommunications organization on the December 20 flight, joining W2M aboard the heavy-lift Ariane 5 ECA.

During yesterday's activity the HOT BIRD 9 was lowered into place atop the SYLDA dispenser (see photo ).

The next step will be to install W2M on the Ariane 5’s central core stage, after which the HOT BIRD 9/SYLDA/payload fairing combination will be placed over the satellite – completing the launch vehicle.

© Arianespace

© 2008