חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

9.12.2008
סין מציעה לניגריה לווין חלופי לתקופת מעבר

פקידים ניגרים וסינים פתחו בדיונים בנוגע להחלפת לווין התקשורתה ניגרי האבוד NigComSat 1 שיצא מכלל שימוש בחודש שעבר. חלק מהדיונים יוקשו לעבודות על תכנון ושיגור לווין התקשורת הבא NigComSat -2 ולווין הגיבוי שלו NigComSat -3 .

הסינים כבר הציעו לספק לחברת NIGCOMSAT הניגרית רוחב פס חלופי במקום זה של הלווין NigComSat -1 לתקופהמעבר שתמשך מעתה ועד לשיגור הלווין הבא, שצפוי לארוךבין 18 חודשים לשנתיים 18 months and two years.
במסגת הצעת הסינים יוחכרו יוחכרו לחברה לפחות עשרה משיבים בלווין תקשורת חדש ששיגורו מתוכנן בתוך ששה חודשים


9.12.2008
China Offers Nigeria Alternative Satellite

Nigerian and Chinese officials have opened talks on a replacement satellite for NigComSat-1 which developed faults in orbit early last month. Part of the discussions includes the start of work on the design and launch of NigComSat-2 and NigComSat-3 as backup satellites.

The Chinese have already opted to provide alternative bandwidth source for NIGCOMSAT's NigComSat -1 and its clients pending when the replacement satellite goes into space anywhere between 18 months and two years. The  deal will involve the lease of a minimum of 10 transponders from a communication a new communication satellite scheduled for launch in the next six months.

© 2008