חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

9.12.2008
מ 31 בדצמבר אזור חיוג אחד ל Inmarsat

בעקבות הסכם עם המועצה המנהלת את אזורי החיוג הבינלאומיים של איחדו השידור הבינלאומי ITU תחזיר חברת התקשורת הלווינית הבינלאומית Inmarsat ארבעה איזורי החיוג ששמשו אותה מאז החלה לפעול בשנת 1982.
קידומות אלה - 871, 87 2, 873 ו 874 - יוצאו בלילה האחרון שלה שנה משמוש ואין להשתמש בהן מאותו מועד בעת חיוג למסופים קרקעיים המחוברים לרשת החברה .
השינוי יחול כעל כל שירותי הטלפון של Inmarsat , כולל Inmarsat B, mini-M ו Fleet - פרט לשירותי הפס הרחב החדשים כמו FleetBroadband, BGAN ו SwiftBroadband ושירותי טלפון לוויניים שכבר משתמשים בקידומת החדשה שהיא +870

9.12.2008
Inmarsat Moves To Single Dialing Code

On December 31st , under an agreement with the governing body of country codes, the International Telecommunication Union ( ITU ), Inmarsat will hand back the four ocean region codes used for its services since operations began in 1982. These codes — 871 , 872 , 873 and 874 — should no longer be used when calling an Inmarsat terminal from a terrestrial phone. The change affects all Inmarsat telephone services — including Inmarsat B , mini-M and Fleet — except for the new broadband services such as FleetBroadband , BGAN and SwiftBroadband and satellite phone services, which already use the +870 code

© 2008