חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

9.12.2008
HotBird 9 ו W2M ישוגרו ב 20 בדצמבר

השיגור השישי של לוויני תקשורת באמצעות טיל Ariane 5 לשנת 2008 נקבע ל 20 בדצמבר ויכלול שני לוויני תקשורת עבור חברת הלווינים האירופית Eutelsat. זה גם יהיה השיגור האחרון של Arianespace לשנת העבדוה הנוכחית והשיגור ה 42 באמצעות טיל מסוג Ariane 5. טיל ה Ariane 5 , גירסה ECAיזניק את לוויני התקשורת HOT BIRD-9, במשקל 4,880 ק"ג ואת לווין התקשורת W2צ במשקל 3,460 ק"ג.

9.12.2008
HotBird 9 and W2M Set For Launch on December 20

The sixth Ariane 5 mission of 2008 has been set for December 20, 2008, carrying a dual satellite payload for the European telecommunications operator Eutelsat. This will be Arianespace’s final mission of this year, as well as the 42nd launch of an Ariane 5. The heavy-lift Ariane 5 ECA version will loft HOT BIRD-9, which has a liftoff mass of 4,880 kg., along with the 3,460-kg. W2M satellite

© 2008