חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

9.11.2008
News Corp יצאה משוק הטלוויזיה הפולני

חברת News Corp מכרה את 35% שהחזיקה בערוץ הטלוויזיה האזורי הפולני TV Puls למסדר האחים הפרנציסקנים הפולנים ולמנהל הערוץ, שהחזיקו ביחד 65% מהבעלות על הערוץ .בעקבות המכירה מחזיק המסדר ב 51% מהערוץ ואילו דרשיו דבסקי, מנהל הערוץ Dabski , מחזיק ב 49%. מיד עם פרסום הידיעה הודיע דבסקי כי הערוץ מחפש שותפים חדשים

News Corp החלה למכור לאחרונה חלק מהנכסים שיש לה במדינות שונות במרכז ובמזרח אירופה.
9.11.2008
News Corp exits Polish TV market


News Corp has sold its 35% stake in the Polish regional station TV Puls . The company says TV Puls has been acquired by the Franciscan Brothers and station’s CEO , who previously held 65% . Following the deal, the Franciscan Brothers own 51% and and CEO Dariusz Dabski 49%. Shortly after the sale was announced, Dabski said that TV Puls is starting the search for new backers.
News Corp has started selling some iof its assets it had in Central and Eastern Europe.

© 2008