חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

9.11.2008
אזרח קנדי נקנס בשל פירטיות בשידורי לווין

אזרח קנדי הודה באשמת אחזקה ושימוש פירטי במקלטים אמריקאיים, קנדיים ומקלטים לקליטת שידורים חופשיים (!) מלווינים. הוא הודה בשתי האשמות לפי חוק שידורי הרדיו הקנדי ונקנס בסכום של 4,000 דולרים קנדיים אחרי שבית המשפט קבע שהוא היה מעורב בפעילות לא חוקית עבור חברה מסחרית .

התביעה הוגשה לאחר חקירה ממושכת שהבילה לחיפוש בבית פרטי בחודש מרץ שעבר במהלכו נתפשו פריטים שונים שהעידו על כך, שפעילות הנאשם היתה ברמה מסחרית . בין השאר נתפשו מחשבים, כרטיסים חכמים, תוכנות מחשב ומקלטים לקליטת שידורים מלווינים . כמו כן נתפש ציוד נוסף שיה קשור בהתקנה לו חוקית של מערכות לקליטת שידור טלוויזיה מלווינים , כולל הוכחות לכך שהנאשם קבל תשלום עבור מעשיו .

קשה להאמין זו לשון החוק, אבל בקנדה מותר לקלוט שידורי טלוויזיה בתשלום אך ורק מחבילות הלווין המקומיות Bell ExpressVu ו Star Choice ואסור להשתמש בציוד לקליטת שידורי טלוויזיה המאפשר לקלוט שידורים מארצות הברית.הדמוקרטיה במיטבה.
9.11.2008
A Canadian Fined For Satellite Piracy


A Canadian citizen pleaded guilty to charges related to the possession of pirated and illegal satellite TV receivers, including Canadian, American, and Free to Air receivers. He made the guilty pleas in Richibucto Provincial Court Monday to two charges violating the Radiocommunication Act. Basque was fined $4,000 after the court determined he was involved in the illegal activity for commercial enterprise.

The charges were laid following a lengthy criminal investigation which led to the search of a local residence last March. Numerous items associated with commercial level satellite television piracy were seized, including computers, access cards, card programmers, computer software and satellite TV receivers. Other items seized were associated with the installation of illegal satellite TV systems, including evidence documenting that money was being made from the scheme.

In Canada, the only legal DTH satellite TV services are Bell ExpressVu and Star Choice, with the use of American DTH satellite equipment banned.

© 2008