חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

9.11.2008
IPTV - 14% מכלל המנויים בשנת 2013

הגידול בשוק הטלוויזיה בתשלום בפרוטוקול האינטרנט - IPTV - תבוא על חשבון מספר המנויים בטלוויזיה בכבלים. כך צופים בחברת המחקרים Pyramid Research, הסבורים שנתח השוק של שידורים ב IPTV יגיע ל 14% בשנת 2013 מרמה של 3% בלבד כיום.

במקביל, צפויה ירידה במספר המנויים בטלוויזיה בכבלים לרמה של 61% לעומת 76% כיום.

"מפעילי IPTV ממשיכים בצעידה לעבר כיבוש נתח שוק ( משמעותי) בשוק הטלוויזיה בתשלום" כך אומר אוזגור אייטאר, מנהל מחחקר בכיר ב לענייני פס רחב ומדיה בחברה. ב Pyramid Research מעריכים, ש IPTV יגיע לשוק גלובלי של 9 מליון בשנת 2008, מתוכם 40% בשווקים של אסיה והמזרח הרחוק.
9.11.2008
IPTV to capture 14% of all TV subs by 2013


Growth in the IPTV pay-TV market will come at the expense of cable TV operators, according to Pyramid Research, which predicts IPTV's share of the market will rise to 14 percent in 2013 from 3 percent today.

Cable TV's share of the pay-TV market, meanwhile, is expected to fall to 61 percent from the current 76 percent .

"IPTV operators continue to make strong strides in gaining pay-TV market share," said Ozgur Aytar, the senior research manager for broadband and media. Pyramid Research estimates that IPTV will drive a global total of 9 million net subscriber additions in 2008, 40 percent of which will come from markets in the Asia-Pacific region."

© 2008