חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

7.12.2008
הטלוויזיה הספרדית חתמה על חוזה להפצת ערוציה בלווין Hispasat

רשות השידור הספרדית TVE חתמה על הסכם עם חברת Abertis Telecom (המפיצה הראשית של השידוריםה דיגיטליים הקרקעיים בספרד ) להפיץ את ההשלמה הלווינית של ערוציה באמצעות חברת הלווינים הספרדית Hispasat.

כ 1.5% מאוכלוסיית ספרד לא תוכל לקלוט את השידורים הדיגיטליים הקרקעיים גם אלרח השלמת כל מערך ההפצה הדיגיטלי הקרקעי.

7.12.2008
TVE To Complement its DTT Coverage Via Hispasat

Spain's national public broadcaster TVE has signed an agreement with transmission operator Abertis Telecom (which is also the main distributor of the digital terrestrial tv signals in the country) to to provide the terrestrial service via Hispasat's satellite.
About 1.5% of the population will never be able to receive terrestrial TV signals even after completion of the whole terrestrial system.

© 2008