חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

7.12.2008
רוסיה משפרת ציוד קרקע לקראת שיגור שני לוויני תקשורת חדשים

מרכז בקרת הלווינים דובנה שבאזור מוסקבה הפעיל לאחרונה מספר תחנות טלמטריה חדשות לניטור ובקרה של לווינים חדשים. בנוס, היכולות של המערכת האוטומטית המשמשת לצורכי ניטור ומדידה של נתוני המשיבים הלוויניים הורחבה באופן משמעותי. התוספות החדשות לתשתית של חברת RSCC יאפשרו למומחי החברה לבדוק ולפקח על כל השלבים במהלך השיגור של לוויני התקשורת החדשים Express-AM44 ו Express-MD1 ואמורה להעלות את האמינות והאיכות של שירותי התקשורת המסופקים על ידי החברה.


7.12.2008
Russians Upgrading Ground Segment For New Satellites

The Dubna Satellite Control Center ( in the Moscow region) has placed into operation additional telemetric receiving stations for the monitoring and control of the new spacecraft. The capabilities of the automated system of monitoring and measuring of the satellite repeater parameters have been significantly expanded. The RSCC’ new infrastructure components will allow the company’s specialists to check and control all stages of launching and operating the new Express-AM44 and Express-MD1 satellites on orbit as well as increasing the reliability and quality of the satcom services provided.


© 2008