חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

7.12.2008
טיל חדש של ISRO בעוד חצי שנה- יחסוך ב 40% מעלויות השיגור

סוכנות החלל ההודית ISRO - The Indian Space Research Organisation (Isro) מפתחת כעת טיל שיגור חדש קטן יותר שעולה כ 40% פחות מטילים קיימים המשמשים לשיגור לווינים דוגמת Tecsar ו Agile המשוגרים למסלול נמוך סובב כדור הארץ (LEO - low-earth orbit).

Tecsar הוא לווין ריגול ישראלי במשקל 300k ק"ג ששוגר מהודו בחודש ינואר השנה וה Agile הוא לוין אסטרונומי איטלקי במשקל 352 ק"ג ששוגר בחודש אפריל 2007.
הטיל התלת-שלבי החדש ישגר לוויני חישה מרחוק במשקל מירבי של 500 ק"ג . מסלול LEO נמצא במרחק של 400-500 ק"מ מפני כדור הארץ . הטיל החדש מיועד לשימושים צבאיים מקומיים וללקוחות בינלאומיים .
דובר של ISRO אמר שסוכנות החלל גם מפתחת גירסה נוספת של טיל השיגור הקוטבי שלה PSLV - Polar Satellite Launch Vehicle שנחשב ל"סוס העבודה" של הסוכנות ואשר מסוגל כיום לשגר מטענים במשקל מירבי של 1.3 טונות למסלול קוטבי , אבל בשנתיים האחרונות שוגרו טילים ביגרסאות "מופשטות" שלשכללו מטענים קלים יותר של הלווין הישראלי והלווין האיטלקי למסלול קוטבי . על פי מומחה נוסף שדבר בשם ISRO, “היה עלינו לשגר את הטיל למסלול קוטבי , לבצע בעירה ממושכת לפני שהכנסנו את לווין ה Tecsar למסלול נמוך”והדבר לצריכה של 60% מאנרגייהת הטיל".

7.12.2008
New ISRO rocket In 6 Months To Cut 40% OF Launch Costs

The Indian Space Research Organisation (ISRO) is building a smaller launcher that costs 40% less than existing rockets to hurl satellites such as Tecsar and Agile into low-earth orbit.

Tecsar is a 300kg Israeli spy satellite Isro had launched in January and Agile a 352kg Italian astronomical satellite launched in April 2007

The three-stage rocket will launch remote-sensing satellites weighing less than 500kg . Low-earth orbit is 400-500km above the earth. The new launcher is targeted at the country’s military as well as global customers.
An Isro spokesman said the space agency was working on a different variant of its Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). It currently costs Rs100 crore to launch a satellite on a PSLV rocket. The PSLV, Isro’s workhorse, can launch satellites of 1.3 tonnes into a polar orbit, but in the last two years, stripped-down versions of the rocket carried the lighter Israeli and Italian satellites. According to an ISRO specialist “We had to first send it to polar orbit, burn the rocket for long, before we placed Tecsar in the low (earth) orbit. That (detour) consumed 60% of the energy of the rocket.

© 2008