חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

7.12.2008
תעשיית הלווינים המסחריים תמשיך לצמוח למרות השפל הכלכלי

ממחקר החדש שפרסמה  חברת NSR בתחילת חודש דצמבר,  שכותרתו  Global Assessment of Satellite Demand, 5th Edition    עולה, ששוק החכרת משיבים לוויניים עשוי לצאת מהמשבר הנוכחי כמעט ללא פגע .

לדברי פטריק פרנץ', עובד בכיר ב NSR ומחבר המחקר "סביר מאוד שמפעילי לווינים מסחריים יחושו אי נוחות מסוימת בתקופה של 12 עד 18 החודשים הבאים , אבל מדובר בהזמנות חלשות יותר ברבעוניםן הקרובים בהשוואה לשנים שעברו מאשר התכווצות מיידית בביקוש למשיבים חדשים". לדברי מחבר הדו"ח, "לא פחות חשובה היא העובדה, שהשיגורים הרבים המתוכננים לשנת העבודה 2009-2010   צפויים לחזק עמדות קיימות ולחנוך עמדות חדשות בחלל עשויים להתרחש בדיוק בזמן הנכון על מנת לענות על ביקושים בסקטורים שונים בד בבד עם השתפרות המצב הכלכלי. דבר זה עשוי להביא לדחיפה משמעותית בביקוש בשנים 2010 ו 2011 ".

בין 2007 ל 2017 צופים ב NSR עליה בביקוש המסחרי לקיבולת שידור בתחומים C-band ו Ku-band של 1,500 משיבים ברוחב פס של 36 MHz ועליה ממוצעת בהכנסות של 4.5%. שלא במפתיע , ב NSR צופים שמרבית הביקוש למשיבים בעשור הבא יבוא משירותי וידאו שונים . כ 83% מהמשיבים החכורים ישמשו להפצת שירותי וידאו , שידורים ישירים לבתים (DTH) , הפצה ושירותי וידאו מזדמנים .

השידורים הישירים DTH הוא נתח השוק המשמעותי ביותר עבור תעשיית הלווינים, לא רק בשל ביקוש למשיבים עבור חבילות ערוצים חדשות אלא מכיוון ששידורים כאלה מניעים את התחרות עם שירותי הכבלים וה IPTV ובעלים את הביקוש לקיבולות נוספת על מנת להוסיף ערוצים בהפרדה גבוהה , שירותי HITS (headend-in-the-sky) וחבילות נוספות בהפרדה רגילה וערוצי ספורט וחדשות נוספים במסגרת ה"מלחמה" הבלתי נגמרת להציע את התכנים הטובים ביותר על מנת למשוך מנויים חדשים . הדאגה היחידיה של מחברי הדו"ח של NSR בתחום זה היא עד כמה היקף המשבר הכלכלי הנוכחי עשוי להוביל לאיחוד בין חבילות ערוצים קיימות. לדברי פרנץ', "בכמה מדינות פועלות כיום שתיים, שלוש ואפילו ארבע חבילות ערוצים בלווין , שלא לדבר על חבילות בכבלים וב IPTV . הכשלון של חלק מחבילות אלה עלול לפגוע בטווח הקצר אבל הוא גם עשוי להיות תהליך בריא שיביא למערך של פחות חברות חזקות יותר בטווח הרחוק שיוכלו לכבד התחייבויות חוזיות לחכירת משיבים ואף להרחיב את היצע השירותים הנוכחי "

בכל הנוגע לפן ההכנסות מעריכים ב NSR שבשנת 2007 יצרה התעשייה הכנסות בשווי 8.33 מיליארד דולרים מהחכרת משיבים בתחומים C-band ו Ku-band וכי ההכנסות עשויות לגדול ל 12.90 מיליארד דולרים בשנת 2017. בעוד שב NSR לא צופים היעלמות של טקטיקות תמחור אגרסיביות , גם לא נראה שכל החברות בתעשיית הלווינים הפנימו שמכירה של משיבים מתחת למחיר העלות פוגעת בסופו של דבר בכולם וכי צפויה עליה הדרגתית אבל החלטית במחירים בשנים הקרובות במרבית השווקים ברחבי העולם .

7.12.2008
Commercial Satellite Industry To Grow Despite Economic Crisis

With many industries around the world in the doldrums due to the current economic crisis, NSR's latest multi-client market research report, the "Global Assessment of Satellite Demand, 5th Edition," projects that the commercial satellite transponder leasing market should emerge relatively unscathed.

"It is likely that commercial satellite operators will feel some discomfort over the next 12 to 18 months," according to Patrick French, NSR Senior Analyst and the report's author, "but it will be more on the order of a few quarters of somewhat slower demand growth compared to the last few years, rather than outright transponder demand contraction. More importantly, the launch of numerous new satellites in the 2009-2010 time period, both strengthening existing orbital locations and opening new slots, should come just in time to address reemerging demand in many sectors as economic conditions improve. This could well lead to a sharp boost in demand in the 2010 to 2011 period."

Between 2007 and 2017, NSR forecasts that global demand for commercial C- and Ku-band transponders will increase by more than 1,500 36 MHz transponder equivalents, and revenues will grow at the average annual rate of 4.5%. Unsurprisingly, NSR anticipates that the majority of transponder demand growth in the coming ten years will be generated by various video services. In fact, 83% of the newly leased transponders will be for video distribution, direct-to-home (DTH) and video contribution & occasional use television services.

Direct-to-home is by far the single most important market for the satellite industry, not only because of transponder demand for new DTH platforms, but because DTH drives competition with cable and IPTV services and leads them to require new transponder capacity for HD channels, HITS (headend-in-the-sky) and other SD channel bouquets, as well as news and sports programming in the eternal battle to have the best content to attract and keep subscribers. NSR's only concern in this area is the extent to which the current economic crisis may lead to DTH platform consolidation. "Some countries have two, three and even five DTH platforms, not even counting cable or IPTV pay-TV services," stated French. "The failure of a few of these DTH services might hurt in the short-term but probably is a very healthy process that will lead to a smaller, stronger set of players in the long-term that are better able to honor existing transponder contract obligations and, better yet, to expand their service offerings."

On the revenues side of the picture, NSR estimated that the industry generated US$8.33 billion in 2007 from commercial C- and Ku-band capacity leasing, and this should grow to US$12.90 billion in 2017. While NSR does not expect all aggressive pricing tactics to disappear, it does appear as general rule the industry has learned that below cost pricing hurts everyone, and there will be a gradual but definite increase in average capacity pricing for the next several years in most markets around the world.

© 2008