חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

6.11.2008
TataSky דורשת 5 שנים פטורות ממס לחבילות הלווין

חבילת הלוין ההודית TataSky דורשת מממשלת הודו להכריז על תקופה של חמש שנים פטורות מהעברת מיסים לתעשיית חבילות הערוצים בלווינים בטענה שהסקטור סובל מנטל מיסים קשה מנשוא .
הסקטור סובל מרמת מיסוי גבוהה במיוחד מכיווןש בנוסף למסים שעל החברות להעביר לממשלה המרכזית עליהן לשלם גם מס עינוגים לממשלות המקומיות. דברי ויקרם קאושיק, המכהן במנכ"ל חבילת Tata Sky כל עניין המסיוי מצירך טיפול מחודש.

כיום מטילה הממשלה המרכזית מס שירותים בשיעור 12% על החברות בענף ואילו הרמה של מס העינוגים משתנה ממדינה למדינה בהודו .

לדברי מנכ"ל חבילת Tata Sky "חייבת להיות תקפות "חסד" של דחיה בתשלום המיסים בחמש השנים הקרובות".

6.11.2008
TataSky demands 5 Year Tax "Holiday" For DTH Services


Satellite Tv service provider TataSky demands a five-year tax holiday for the industry saying the sector has been under a "burdensome" taxation regime.

This industry is under a burdensome tax structure. Over and above the service tax, states also impose entertainment tax. The whole tax structure needs to be addressed," Tata Sky CEO and Managing Director Vikram Kaushik told reporters here.

Currently, the central government imposes 12 per cent service tax on the sector, while entertainment taxes differ from state to state.


Kaushik said "There should be a tax holiday for DTH industry for the next five years."

© 2008