חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

4.11.2008
ניתן להציל אc לא יקרה...

http://satkurier.pl/news/43809/n-ma-juz-400-tys-abonentow.html

4.11.2008
AMC- ved, But Not...


http://satkurier.pl/news/43809/n-ma-juz-400-tys-abonentow.html

© 2008