חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

4.11.2008
Astra 5A חזר לפעילות

לווין התקשורת Astra 5A (מקודם Sirius 2) שהפסיק לפעול בשל תקלה ב 22 באוקטובר שב לפעילות רגילה ויתגיע בימים הקרובים ל 31.5 מעלות מזרח , עמדתו הקבועה הבאה. בשלב זה הלווין נמצא ב 35 מעלות מזרח . לתקלה בעטיה נפסקה פעילות הלווין לא תהיה השפעה על המשך הפעילות ולא נגרם כל נזק ללווין עצמו.

קבוצת מהנדסים ומדענים של EADS Astrium ו SES Astra שבדקה את מהות התקלה הגיעה למסקנה, שהתקלה נבעה משיאת מפעיל בתחנת הקרקע.


4.11.2008
Astra 5A Back In Service


Satellite Astra 5A (ex Sirius 2), which crashed 22 October. resume work yet in a position 31.5 in the first week of November. At this time, Astra 5A is located in the vicinity 35E. Break in action will not affect in any way to further the work of satellites in orbit - there were no lasting harm
A group of engineers from EADS Astrium and SES Astra concluded, that the reason for the loss of Astra 5A for over 2 weeks was solely an operator error in the control center.

© 2008