חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

4.11.2008
ניתן להציל את הלווין AMC-14, אבל זה לא יקרה...

הנסיון להציל את לווין התקשורת AMC-14 ששוגר בחודש מרץ שעבר באמצעות טיל Proton אך לא הגיע לגובה המינימלי של מסלול מהעבר הגיאוסטציונרי המתוכנן עלו על שירטון בשל ויכוחים על שימוש בפטנט

הלווין הוא בבעלות חברת הלווינים האמריקאית SES Americom שהחכירה את מרבית הקיבולת לחברת Echostar המפעילה את חבילת ערוצי הלווין השניה בגודלה בעולם.

בעקבות השגור הכושל חיפשה חברת SES Americom דרכים להציל את הלווין , בדומה להליכים שסייעו בשנת 1998 להציל את לווין התקשורת Asiasat-3.


אבל התוכניות להציל את AMC-14 נזנחו לפי כשבוע לאחר ש SES נאלצה לוותר על התהליך בשל בעיות משפטיות בענייני פטנט הקושרות בשימוש בתהליך של מהלך הלווין במסלול סמוך לירח, שנועד להשיב את הלווין הסורר למסלול המתוכנן.

למעשה מבחינה טכנית ניתן להחזיר את ה AMC-14 למסלול גיאוסטציונרי יציב במהלך סמוך לירח ובכך לאפשר שימוש בלווין רב העוצמה למשך ארבע שנים ואפילו יותר

אבל בשל מאבקים משפטיים אינם קשורים לתקלה בלווין, שנתגלו בין Boeing , שהיא בעלת הפטנט שאמור לסייע להציל את הלווין לבין חברת SES Americom כל הענינים הקושרים להצלת הלווין נזנחו הצידה.

זאת בעיקר מכיוון שחברת SES תבעה לאחרונה את חברת Boeing בשל נושא אחר שקשור לחברת הלווינים New Skies ( ששבעלותה) על סך 50 מליון דולרים ואילו חברת Boeing הודיעה לחברת SES Americom שהשימוש שפטנט יתאפשר לה אך ורק אם היא תבטל את התביעה נגדה.

4.11.2008
AMC-14 Could BeSaved, But Not...


Attempts to salvage the AMC-14 satellite launched in March by a Proton launch vehicle into space just short of its minimum geostationary transfer orbit have run aground due to a row about the use of a patent.

The satellite is owned by SES Americom that has to lease most of its capacity to the Echostar group, the secoond largest operator of satellite pay TV in the world.

Following the failed launch, SES Americom looked into how they might salvage the satellite in a manner similar to the Asiasat-3 salvage in 1998.

However, a plan to salvage AMC-14 was abandoned a week ago when SES gave up in the face of patent issues relating to the lunar flyby process used to bring wayward GEO birds back to GEO Earth orbit.

It was possible to bring AMC-14 back via the moon to a stable GEO orbit where the high powered satellite would have been able to operate for at four years and probably longer.

In the face of unrelated legal battles between the current patent owner Boeing and the satellite’s owner SES Americom - any efforts to salvage AMC-14 have been cast aside.

Primarily this is because SES is currently suing Boeing for an unrelated New Skies matter in the order of $50 million dollars - and Boeing told SES that the patent was only available if SES Americom dropped the lawsuit.

© 2008