חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

2.11.2008
קריאה להקמת סוכנות חלל פאן-ערבית

על מדינות ערב להקים סוכנות חלל משולבת על מנת לצמצם בהוצאות של שיגור לווינים לחלל . לדברי הדר' עומר אל אימאם, העומד בראש קרן המדע והחלל הערבית ביושבת בנסיכות שרג'ה , כעת הזמן המתאים ליצור את סוכנות החלל של המזרח התיכון וצפון אפריקה.

לדבריו “היו דיונים בנושא בליגה הערבית ומספר מדינות הביעו את תמיכתן באופן לא רשמי. אני חושב שמדובר במטרה אפשרית. אנימקווה שבשנה הבאה יוקם אירגון להפצת תמונות מלוויני צילום שיסייע בפיענוחן ןלדעתי בקבות כך תוקם סוכנות חלל גדולה יותר.”

לדברי אימאן, סוכנות כזו עשויה להקטין באופן משמעותי את ההוצאות עבור מדינות ערביות שמתכנות להקים סוכנות חלל משלהן .“מדינות יכולות לחלוק בנטל הכלכלי כך שזה יעלה להן כמה עשרות מליוני דולרים לעומת מאות מליוני דולרים על מנת לשגר לווין לחלל".

2.11.2008
Call For Pan-Arab Space Agency


Arab countries should create an integrated space agency to slash the cost of putting satellites into orbit . Dr Omar al Emam, of the Sharjah-based Arab Science and Technology Foundation, said the time was right to form the Middle East and North Africa Space Agency.

Dr Emam said it should be a civilian project like the European Space Agency, rather than Nasa in the US, which began as a branch of the military.

“There have been discussions about it in the Arab League and several countries have unofficially shown their support. I think it is a realistic goal. I hope that next year there will be set up a regional organisation to disseminate images from observation satellites and help interpret them, and I think a larger space agency could follow on from that” he said.

Dr Emam said it would substantially cut the cost of Arab states developing their own space programmes.“Countries could share the financial burden so it cost each one tens of millions of dollars, rather than hundreds of millions, to have a satellite in space,” he said.

© 2008