חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

2.11.2008
Arianespace קבלה את טיל ה Ariane 5 הראשון לשנת 2009

ב Arianespace החלו ההכנות לשנה נוספת עמוסה בשיגורי לווינים עם הגיע טיל ה Ariane 5 הראשון עבור שנת 2009 לנמל החברה בגויאנה הצרפתית.


ה Ariane 5 ECA הגיע באמצעות ספינת החברה MN Colibri, אחת משתי הספינות המעיברות את טיל השיגור מהיצרן האירופי אל מתקני החברה בגויאנה הצרפתית . לאחר עגינת הספינה בנמל פריאקבו הועמסו חלקי ה Ariane 5 והובלו את מתקני החברה.

טיל ה Ariane 5 ישמש לשיגור הראשון מתוך שמונה שיגורים מתוכננים לשנת 2009.

2.11.2008
Arianespace Gets Its First Ariane 5 Rocket For 2009


Preparations are starting for another busy year of Arianespace launch activity, with the initial Ariane 5 of 2009 now delivered to the Spaceport in French Guiana.

The heavy-lift Ariane 5 ECA arrived this week aboard the MN Colibri, one of two ocean-going vessels that transport launch vehicles from their European manufacturers to South America.  After docking at the Pariacabo port near Kourou, the Ariane 5’s components were unloaded and transported by road to the Spaceport.

This launcher will be used in the first of up to eight Ariane 5 missions targeted in 2009.

© Arianespace

© 2008