חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם

2.11.2008
הלווין W2M “פורש כנפיים” בקורו, גויאנה הצרפתית

ההכנות לשיגור לווין התקשורת W2M באמצעות טיל Ariane 5 כללו בדיקה של פרישת הלוחות קולטי השמש של הלווין שבוצעו השבוע באולם בדיקה מיוחד באתר השיגורים שבגויאנה הצרפתית .

ה W2M הוא אחד משני לוויני תקשורת ׁהלווין השני הוא BIRD 9 (הלווין השני הוא BIRD 9 ) שחברת Arianespace תשגר באמצעות טיל ה Ariane 5

2.11.2008
W2M satellite “Spreads Its Wings” InKourou


Preparations for the W2M satellite’s upcoming Ariane 5 launch included a test deployment of the spacecraft’s solar panels this week in clean room conditions at the Spaceport in French Guiana.

W2M will be one of two telecommunications satellites ( the other one is BIRD 9 ) to be orbited by Arianespace on the sixth mission of 2008 on the heavy-lift Ariane 5

© Arianespace
בתמונה למעלה: אחד הקולטי השמש של ה W2M מתחיל בפרישתו . הלוחות של ה W2M יתרמו לעצמת הכוח המירבית של הלווין שתעמוד בסוף תוחלת חייו על 6.6 קילוואט ויאפשרו לו להפעיל בו זמנית 26 משיבים ב in Ku-band ועד 32 משיבים, בהתאם למתבי הפעולה השונים .

Above : One of the W2M’s solar panels begins its extension process . The W2M solar arrays will contribute to the satellite’s 6.6 kW total power (at end of life), enabling it to simultaneously operate 26 transponders in Ku-band, and up to 32 depending on the functional modes.

© Arianespace
למעלה : אחד מקולטי השמש מגיע לנקודת האמצע של מהלך הפרישה המלאה . הלווין פותח בשיתוף פעולה בין EADS Astrium האירופית ו ANTRIX (הסרוע המסחרית של סוכנות החלל של הודו ISRO – the Indian Space Research Organisation). מוטת הלוחות מגיעה ל 15.7 מטרים בפרישה מלאה בחלל.

Above : The solar panel reaches its mid-point in the deployment sequence. Developed by a European-Indian alliance of EADS Astrium and ANTRIX (the commercial arm of ISRO – the Indian Space Research Organisation), W2M will have a span of 15.7 meters when its solar panels are fully extended in orbit.

© Arianespace
בתמונה למעלה : לוח אחד של קולטי שמש בפרשיה מלאה . הקולט נתמך על ידי מערכת מתלה עליונה המדמה תנאי כוח משיכה "0" במסלול בחלל , .

Above : This image shows the solar panel at the completion of its deployment test. The panel is supported by an overhead suspension system to simulate the near zero gravity conditions in orbit .

© 2008