חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
28.8.2008
לווין ניווט בסדרת Glonass-M הועבר לבייקונור לקראת שיגור

חברת NPO PM הרוסית הודיעה, שלווין הניווט הרוסי החדש Glonass-M מתוצרת חברת JSC - Academician M.F. Reshetnev” Information Satellite Systems הועבר ב 11 באוגוסט למרכז השיגורים בייקונור שבקזחסטאן להמשך עבודות ההכנה לקראת שיגורו.
הלווין שישוגר לחלל למתחם Block #38. שני לוויני Glonass-M נוספים המרכיבים את המתחם ישוגרו לבייקונור לקראת סוף החודש
JSC Academician M.F. Reshetnev Information Satellite Systems אחראי על ריענון וחידוש מערכת הניווט הלוויני הרוסית בהתאם לתוכנית העבודה הפדרלית .השנה כוללת התוכנית יצור ושיגור של ששה לוויני Glonass-M נוספים.
הלווין בעת סגירתו במארז לפני שיגורו לבייקונור
Another Glonass-M Transferred to Baikonour

NPO PM of Russia has announced, that the new Glonass-M Russian navigation system satellite produced by JSC Academician M.F. Reshetnev Information Satellite Systems has been sent to Baikonour launch center in Kazakhstan for pre-starting procedures.
Spacecraft will be injected into orbit comprising block #38. Two more “Glonass-M” satellites, comprising that block, are expected to be delivered to “Baikonur” by the end of August. At present, preparatory works are in progress.
Modernization and replenishment the orbital constellation of the Russian navigation satellite system is being implemented by the JSC Academician M.F. Reshetnev Information Satellite Systems in the strict conformity with the Federal Goal Program. In 2008 the enterprise will manufacture and launch six more Glonass-M satellites