חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
27.7.2008
Ofcom מרכך את התקנות להפסקות פרסום

הרגולאטור הבריטי לתקשורת Ofcom החליט להסיר את ה"תקנות המיושנות" הקובעות שבמהלך שידור תוכניות בערוצי הטלוויזיה חייב להיות פרק זמן של 20 דקות בין מקבצי הפרסומות. השינוי ייכנס לתוקפו ב 1 בספטמבר.
השינוי בא לאחר התייעצות שקיים הרגולאטור בנושא בעקבות הנחיות חדשות שהוציאה הקהילה האירופית בנושא תחת הכותרת AVMS- Audio Visual Media Services. מעתה יתיר הרגולאטור לשלב הפסקת פרסומות גם במהלך שידור סרטי קולנוע מדי 30 דקות במקום הפסקת פרסומות בודדת מדי 45 דקות, כנהוג כיום וכמו כן יוסרו כל ההגבלות לגבי הפסקות פרסום במהלך שידור סרטים תיעודיים.
Ofcom relaxes ad intervals rules

UK’s Ofcom is to remove "outdated and unnecessary" rules that require a 20-minute interval between ad breaks on TV, as part of a new advertising code to come into force on 1st September.
Following a consultation on the UK implementation of Brussels' new Audio Visual Media Services (AVMS) Directive, Ofcom is changing its code on the rules for the distribution of TV advertising. Ofcom has ditched the 20-minute interval rule and the new code will also allow for one advertising break for every 30 minutes of a film, instead of one for every 45 minutes, and will end restrictions on advertising breaks in documentaries