חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
26.8.2008
ארה" תשגר בסתיו לווין ריגול GPS

בסתיו הבא ישוגר לווין GPS - Global Positioning System אמריקאי נוסף בסדרת Navstar למסלול נמוך סביב כדור הארץ. למרות שמדובר באירוע שגרתי לכאורה ,אין כך הדבר מכיוון שהלווין החדש מצויד בפלטפורמה שכוללת ציוד למטרות מודיעין .מדובר בלווין GPS שנועד במקור אך ורק למטרות ניווט אשר הוסב לצורך איסוף מידע מודיעיני .

מומחים צבאיים צופים, שהמעצמות הגדולות ישקיעו כ 30.6 מיליארד דולרים בתוכניות של לוויני מודיעין בעשור הבא. עד אז ינועו סביב כדור הארץ כמאה לווינים כאלה . מערכי לוויני המודיעין , כולל לוויני צילום ( אופטיים ואלקטרוניים וכן מודיעין רדאר) , מערכות מעקב אלקטרוניות , מערכות תקשורת צבאית ומערכות ניווט לוויניות מסוגלים לספק :

- מערכת התרעה מוקדמת במקרה של התקפה גרעינית;
- איתור מוקדם של הכנות למתקפות והתרעה על פתיחת פעילות עויינת ,
- תמיכה תקשורתית ובקרת קרב המשרתת את המנהיגות , הכוחות הגרעיניים האיסטרטגיים ומחלקות אחרות בכוחות הצבא והבטחון ;
- תמיכה ניווטית הידרו-מטאורולוגית , תמיכה של סקירה קרטוגרפית ,תמיכה של זמן ותדר לכוחות צבאיים .

לארצות הברית יש כיום כ 500 לווינים בחלל. לוויני המודיעין בסדרת Key Hole , המכונים גם בשם הקוד Big Bird הם הליבה של מערכת המודיעין הצבאית האמריקאית. הלווין הראשון בסדרה מדגם KH-9 נכנס לשירות בשנת 1971. כיום מכסים לווינים אלה, השוקלים כ 15 טון , את כל פני כדור הארץ . בשנת 2001 קבל אחד הלווינים יעוד יחודי לעקוב אחרי תנועותיו של בין לאדן באפגניסטאן .

עם זאת, המשך הפעילות של לווינים ענקיים אלה מוטלת כעת בספק. תוכנית בשם Misty שהושקה על ידי החברות Boeing ו Lockheed Martin שנועדה לפתח מערכת חדשה של לוויני צילום וריגול כבר עלתה למשלם המיסים האמריקאי 7.6 מיליארד דולרים מבלי להשיג את התוצאות הרצויות.

בחורף שעבר ירה הצי האמריקאי טיל שהשמיד לווין ריגול אמריקאי פגום בשם USA-193, שלדעת מומחים בצאיים הוא מהדגם האחרון בסידרה ומכונה KH-14. בחודש ספטמבר 2007, דגם ביניים של לוויני Key Hole המכונה KH-12-4, שהיה אב טיפוס של סדרה KH-13 נפל בפרו.

ברוסיה, עתידה של מערכת לוויני הריגול הוא בלתי נפרד מזה של תוכנית החלל הכללית . בסוף שנות התשעים ועד תחילת העשור הנוכחי חלה ירידה בפיתוח המערכת . בשנת 2005, שוגר רק לווין ריגול רוסי אחד לחלל בשהוואה ל 12 לווינים אמריקאיים הסורקים את אדמת רוסיה .

כיום אין לרוסיה מערכת שתשווה בהיקפה למערכת Big Bird האמריקאית. בנובמבר 2006 ובאוגוסט 2007 נפסקה פעילותם של לוויני ריגול אופטיים רוסיים.

ב 26 ביולי 2008 שיגרה רוסיה לווין ריגול אופטי רוסי בשם Persona במשקל 7000 ק"ג . מערכת ההגנה הרוסית מתכננת לשגר שני לוויני Persona מדי שנה החל בשנת 2009. בשנה הבא תשגר רוסיה לווין חדש, שישגר בחזרה אותות מלוויני ריגול רוסיים אל מרכזי מעקב קרקעיים. תוחלת החיים של הלווין תעמוד על 12 שנה לעומת תוחלת החיים הקצרה של 3 שנים בלבד בלווינים הנוכחיים .

US To Launch Space Espionage GPS Satellite Soon

Replacements are expected to take place soon in the “space spy community”. Yet another American GPS (Global Positioning System) Navstar satellite will be launched into the low earth orbit in autumn.

It might seem an ordinary event, had it not been for this satellite being equipped with a platform for intelligence equipment. A purely navigational GPS has turned into an advanced intelligence system, appropriate for a variety of special tasks.

Military experts expect the world’s major powers to spend as much as $30.6 billion for intelligence satellite programs in the next decade. By that time, around one hundred military satellites of various types will be orbiting earth.

Intelligence satellite constellations, including imagery intelligence (optic and electronic, and radar intelligence), electronic surveillance, military communications, and space navigation satellites are packed with the following capabilities:

- early warning of a nuclear missile attack;
- timely detection of preparations for and start of hostilities,
- sustained communication and combat control in the interest of the state leadership, strategic nuclear forces, and other branches and services;
- navigational, hydro-meteorological support, cartographic survey support, time and frequency support for the armed forces.

The U.S. possesses the most powerful space intelligence network, having launched over 500 satellites by now. The Key Hole imagery intelligence satellites, also codenamed Big Bird, are the heart of the U.S. space intelligence system.

The first of the series, the KH-9, was deployed in 1971. Now these “birds”, weighing up to 15 tons, provide coverage of nearly all the Earth’s surface. One of these satellites was given a special assignment in 2001 to track down Bin Laden in Afghanistan.

Nevertheless, the further operation of “Big Birds” is at risk. The Misty program, launched by Boeing and Lockheed Martin and aimed at the creation of advanced imagery intelligence satellites, has already consumed $7.6 billion with no significant results.

In late winter last year, a U.S. Navy cruiser fired a missile and shot down the malfunctioning satellite USA-193, which, military experts believe, could be the latest KH-14. In September 2007, a transitional model of Key Hole, the KH-12-4, which was a prototype of the KH-13 series, fell to earth in Peru.

In Russia, the fate of the intelligence satellite program is inseparable from the fate of the national space program. There was a great decline between the late 1990’s and early 2000’s. By 2005, only one Russian electronic reconnaissance satellite was in orbit, compared to 12 American satellites, surveying Russia’s territory.

Currently Russia has almost nothing to match the Big Bird. In November 2006 and August 2007, optical reconnaissance satellites ceased operation.

In late July this year, a Persona optical reconnaissance satellite was placed into orbit. It is a modern intelligence space vehicle, able to transmit images via a radio channel. Russia’s Defense Ministry plans to launch two Persona satellites a year, starting with 2009.

Next year Russia also plans to launch a new satellite to retransmit signals from Russian intelligence space vehicles to ground centers.It will have a lifetime of 12 years, while the satellites currently in service operate a maximum of three years.