חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
26.8.2008
מערכת סלולארית-סולרית-לווינית של Ericsson בקמבודיה

חברת Ericsson הקימה בקמבודיה תחנת קרקע GSM המשולבת עם שידורי לווין כשהאתר כולו מופעל באנרגיית השמש . באמצעות מערכות כאלה יכולה כעת חברת התקשורת הסלולארית הקמבודית Star-Cell להרחיב את כיסוי הרשת שלה גם לאתרים מרוחקים במדינה.

תכונת התקשורת הלווינית כוללת כיסוי רשת סלולארית במחירים הסבירים באתרים מרוחקים בהם אין פתרונות תקשורת אחרים . הדבר חיוני לגישור הפער הדיגיטאלי מכיוון שכ 80% מאוכלוסיית קמבודיה מתגוקת מחוץ למרכזים עירוניים.

למערכת השפעה קטנה על הסביבה לעומת תחנות ממסר רגילות עם צריכת אנרגיה שהיא ה כמחצית מזו של תחנות שידור GSM רגילות ומסייעת בהפחתת עלויות הבעלות והתפעול של תחנות כאלה
Ericsson deploys solar-cellular-satellite system in Cambodia

Ericsson has combined a GSM base station and satellite transmission in a solar-powered site, enabling Cambodian mobile operator Star-Cell to expand its network coverage in remote areas. The solution offers affordable communications for all and is based on Ericsson's energy-optimized main-remote base-station.

The satellite transmission feature provides affordable mobile-network coverage in remote areas where other transmission solutions are unavailable. This is vital for bridging the digital divide, as about 80 percent of the Cambodian population lives outside the main urban centers.

The GSM main-remote solution has a lower environmental impact than standard base stations, consuming up to 50 percent less energy, and helps lower total cost of ownership by reducing operating costs.