חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
24.7.2008
רוסיה שגרה לווין ריגול גרמני נוסף

לווין ריגול גרמני בשם SAR-Lupe 5 satellite,במשקל 771 ק"ג אשר מצויד במערכות צילום מתקדמותה מאפשרות לחדור דרךל שכבת עננים ולצלם גם בשעות הלילה באמצעות מערכות הרדאר שלו ,שוגר ביום שלישי בלילה באמצעות טיל Kosmos 3M רוסי מבסיס פלסצק שבצפון רוסיה . חברת OHB-System שבנתה את כל הלווינים בסדרה זו עבור ממשלת גרמניה מסרה, שהטיל שיחרר את הלווין בגובה של 482 ק"ח שחצי שעה ממועד השיגור

הלווין כולל אנטנה רחבת מימדים המחוברת לרדאר בתחום X-band . צמצם הרדאר הסינתטי מסוגל ל"ראות" מבעד לעננים ולעקוב אחרי עצמים על פני הקרקע 24 שעות ביממה. זהו יתרונם של לווינים אלה לעומת לוויני ריגול אופטיים, שמוגבלים בראייה בשל תנאי מסג אויר או בשעות הלילה ומגבילים בצורה כזו את האפשרות להתחקות אחר תנועות אויב . בחברת OHB-System אומרים ,שהלווין מסוגל לספק מידע מפורט על עצמים על פני הקרקע שגודלם המזערי הוא מטר בודד.

כיום חגים בחלל חמישה לוויני SAR-Lupe בשלושה מסלולים שונים המכסים את כל פני כדור הארץ . שיגור הלווינים בסידרה זו החל בדצמבר December 2006. ולווינים נוספים שוגרו ביולי 2007,בנובמבר 2007 ובחודש מרץ השנה.


Russian Launched another German Reconnaissance Satellite

The SAR-Lupe 5 satellite, a 771 kg German reconnaissance satellite , outfitted with cloud-piercing and night-vision radar, was launched Tuesday night aboard a Russian Kosmos 3M rocket from the Plesetsk cosmodrome in northern Russia . According to OHB-System, the satellite's prime contractor, the rocket successfully released the satellite into an orbit 482 km high about a half-hour later.
The spacecraft carries a large dish antenna connected to a powerful X-band radar system. The synthetic aperture radar signals can see through clouds and observe ground objects around the clock. This is the advantage of these satellites in respect to optical reconnaissance satellites , that are hampered by weather and darkness, significantly reducing their effectiveness in spying on enemy activity. According to OHB-System, imagery produced by the satellite will show objects as small as 1 meter .

There are now five SAR-Lupe satellites in three orbital planes that provide regular global coverage. The launches of these satellites began in December 2006. Subsequent satellites were launched in July 2007, November 2007 and March.