חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
21.9.2008
SpaceX מתכוננת לניסיון שיגור נוסף של טיל Falcon 1

חברת SpaceX המפתחת טילים מקוריים פרי פיתוח עצמי שנועדו לשגר מטענים לחלל מתכננת לבצע שיגור נוסף של טיל מדגם Falcon 1 בתוך זמן קצר . הטיל מיועד לשיגור לווינים לצרכים ממשלתיים ומסחריים. הטיל ישוגר מאתר שיגורים של החברה הממוקם באי אומלק שבאטול קוואג'ליין שבאוקינוס השקט.
טיל Falcon 1 על כן השיגור לפני הניסוי הרביעי בספטמבר 2008 ©SpaceX

השיגור הקודם ( השלישי במספר) של טיל בסידרה זו נכשל בתחילת חודש אוגוסט לאחר שלא התרחשה הפרדה בין השלבים של טיל . ה Falcon 1 הוא טיל פרי פיתוח עצמי של החברה.
עוד על החברה בסקירה הבאה
SpaceX will attempt another Falcon-1 Launch

SpaceX will attempt another lauch of its Falcon 1 rocket in a short time. The rocket is intended for government and commercial missions and it will be launched from SpaceX launch pad located in Omelek Island , a part of the Kwajalein Atoll .
The previous launch test ( the third in tis series ) of the Falcon1 rocket was aborted last August after a the first stage of the rocket failed to separate after launch . The Falcon 1 is an original design of SpaceX .