חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
21.9.2008
Worldspace הגיעה להסכמה לדחיית החזר חובות

חברת 1worldspace המפעילה חבילת ערוצי רדיו באמצעות שני לווינים הודיעה ביום שישי האחרון על השגת הסכם עקרוני עם ארבעה גופים מהם היא לוותה כספים שמועד פרעונם נדחה מספר פעמים בחודשיים האחרונים לדחיית מועד התשלום עד ל 25 בפסטמבר. החברה חייבת להחזיר למלווים 19.97 מליון דולרים בתוספת ריבית . מועד התשלום האחרון היה 15 בספטמבר .

במהלך התקופה שנותרה עד מועד הפרעון הבא החברה תפתח תוכנית אירגון מחדש מיבני וכלכלי, על מנת לעמוד בכל דרישות המימון לטווח המיידי ולטווח ארוך. החברה מתכוונת להציג לבעלי המניות את התוכנית לפני מועד פקיעת ההלוואה הנוכחית במטרה להשיג שיתוף פעולה עם המלווים ועל מנת להקל בישום התוכנית או תוכנית חלופית.

בהקשר להסכם שהושג הודיע נואה סמרה, מייסד 1worldspace שאם פירעון החוב לא יוסדר עד למועד שנקבע הוא מוכן להתפטר מתפקיד יו"ר מועצת המנהלים ומתפקיד מנכ"ל החברה אם יידרש לעשות כך וישאר בתפקיד דירקטור בלבד.

על פי דיווחים שונים, חברת 1worldspace נמצאת למעשה על סף פשיטת רגל מאחר ונותרה ללא הון עצמי.
Worldspace Reaches Agreement to Defer Debt Payment

1worldspace announced last Friday that it has reached an agreement in principle with each of the four holders of the Company's amended and restated secured notes (the "Bridge Loan Notes") and second amended and restated convertible notes (the "Convertible Notes") to defer until Sept. 25, 2008, the Company's obligation to pay $19.97 million in principal amount of the Bridge Loan Notes, plus accrued but unpaid interest due on the Bridge Loan Notes, which was payable on Sept. 15, 2008.

During a period of forbearance, the Company is working on developing a comprehensive operational and financial restructuring plan for addressing both its immediate and longer term financing requirements. The Company intends to present the plan to the Holders on or before Sept. 25, 2008 and to seek their cooperation in facilitating the implementation of the plan or an alternative plan

In connection with the agreement, Mr Noah Samara has agreed that, in the event all amounts due are not paid by 25 September 2008, he will, if requested by the creditors, step down from his positions as CEO and Chairman of the Board of the Company while remaining as a director of the Company