חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
20.7.2008
You Tube מעכשיו גם ב TiVo

חברת TiVo החלה להציע למנוייה את שירות הוידאו המקוון YouTube באמצעות חיבור לאינטרנט מהיר של מכשירי ה TiVo. העסקה של TiVo עם YouTube היא הראשונה בתחום אספקת תכני וידאו בהזרמה מאתרי אינטרנט . ל TiVo הסכמים עם 60 אתרים מקוונים המציעים תכנים . הלקוחות לא יוכלו לשמור את התכנים המצפים בכונן הקשיח של ממיר TiVo אבל יוכלו לסמן אותו בסימניות על מנת לחזור ולצפות בהם בעתיד.


YouTube Now Available on TiVo

TiVo is now offering its subscribers access to YouTube videos on their television sets through their broadband TiVo boxes.

TiVo's deal with YouTube is the company's first for streaming online content. TiVo does have partnerships with 60 online sites that offer content. Users will not be able to store YouTube videos, but they will be able to view them and bookmark them to watch later.