חדשות לווינים וטלוויזיה באמצעות לווינים מכל העולם
הדפסת העמוד הקטן טקסט הגדל טקסט טקסט רגיל הגדל/ הקטן טקטס
20.7.2008
קפריסין העניקה זכיון לעמדה הלווינית השניה שלה

ממשלת קפריסין העניקה את רשייון הלווין השני שלה לחברת OverHorizon השבדית שר התקשורת הקפריסאי אמר, ש OverHorizon תשתמש בעמדה השניה של קפריסין ( מתוך שלוש השמורות למדינה זו) במשך 20 שנה וכי המדינה תקבל תמורת הרשיון דמי שמוש שנתיים וכן אחוזים ספורים מהכנסות החברה.

OverHorizon היתץה החברה היחדיה שהגישה בקשה לנצל את העמדה הלווינית שהוצעה במכרז של ממשלת קפריסין . מדובר בחברה בתחילת דרכה אבל שר התקשורת הקפריסאי אמר, שהובטח לממשלה שלחברה "מקורות מימון וידע טכנולוגי" להצלחת יוזמותיה.

OverHorizon מתמחה באספקת שירותי הפצה לווינית ( שירותי linkups) באמצעות מסופים ניידים זעירים הנתנים הלתקנה גם על גגות של כלי רכב.

החברה מתכוונת לספק שירות כללי עולמי באמצעות צי של ששה לווינים בעלות של חמישים מליון דולרים ללווין בישוגרו במהלך העשור הקרוב .


Cyprus licenses second satellite slot

Swedish operator OverHorizon is the winner of Cyprus's second satellite license.Accrding to Cyprus Communications Minister, OverHorizon will use the slots for 20 years, and that the state will earn annual administration fees and a "small percentage" of the company's revenues.

OverHorizon was the only satellite operator to seek the rights to the slot. The Communications Minister said the government was assured the company had "the financial resources and technical know-how" to succeed.

OverHorizon specializes in satellite link-ups through highly-mobile terminals small enough to fit on car roofs.

The company aims to provide global service with the launch of as many as six, $50 million satellites over a decade.